BRÁNA DO ATLANTIDY (2022)


Vzpomínám si na nečekané setkání s delfíny...
Podle pověstí jsou to bytosti, v jejichž nitru je uložena všechna moudrost bájné Atlantidy. Osobně nemám se světem těchto mořských savců mnoho zkušeností,
ale cítím, 
že klíčem ke spojení s nimi, stejně jako k hluboké vnitřní moudrosti
je odstup od svého povrchního já a naslouchání srdci.
Atlantida je pro mě archetypem nebo také pokladnicí pravdivého poznání,
kam je dovoleno vstoupit, jen máš-li ten správný klíč.