MAPA (2019)


"Zazvonil mi u dveří muž. 
"Ahoj, nesu mapu", řekl prostě a já ho pozvala dál. 
Byly v ní city, hloubky, propasti, cesty i slepé ulice, myšlenky i bílá místa …
Tenkrát se mi líbila a líbil se mi i ten muž, který pak i zůstal. 
Až mnohem později mi došlo, že mapa byla jeho. 
Že mé city mají jinou barvu a má cesta vede jinou krajinou. 
Teď si kreslím svoji vlastní. 
Pořád mám totiž dost času a díky té staré toho o sobě dost vím."