OKO HURIKÁNU (2020)


"Oko hurikánu je pro mě symbolem bodu nula v mém nitru.
Bodu, ze kterého jsem každý den životem vržena na okraj, 
ztracena v chaosu emocí a svedena sladkým zpěvem Sirén až ke ztroskotání.

Po té vedena tichým hlasem vědomí domů,
do vnitřní síly, míru a důvěry."