TVOŘIVOST (2015)


"Jsem stvořena z touhy a nesmírné lásky, v podmínkách skromných až chudobných,
z radosti, z nespoutanosti i Boží inspirace jsem stvořena."
"A kde bydlíš?" "Za hradbou tvých myšlenek, až hluboko v tvém nitru milý člověče."
"I když jsem účetní?" "I v tobě dlím."
"A když peru prádlo, skládám hudbu či dávám svým prsem dítěti pít?"
"I k tobě náležím."