ZROZENÍ ZEMĚ (2019)


"Uprostřed krajiny hvězd a mlhovin seděl ON.
"Drahý, ještě nemáme místo, kde by se duše učila Lásce", 
řekla ONA a sedla si vedle něho. 
"Měla bys nápad?"
"Přines prosím ze slunce kousek světla a tepla. 
Já řeknu vodě a půdě o život a smysl konání
a svět rostlin a zvířat požádám o ducha přátelství.
Pak společně stvoříme Muže a Ženu, 
skrze jejichž srdce se duše bude té Lásce učit."
Načrtla lehce.
"Oba potřebují tělo, mysl a kousek tebe,
aby to místo mohlo vzkvétat, drahá." "A také kousek tebe, aby byli součástí jednoho i všeho zároveň, můj milovaný."
Uprostřed krajiny hvězd a mlhovin se zrodila ZEMĚ."