ELIEN (2020)


"Tajemně mlčí a po spáncích jí spadají bohaté prameny světlých vlasů.
Jejím zámeckým oknem vstupují do pokoje poslední paprsky odpoledního slunce
a ona, jako ostatně každý den, hraje na klavír.
V pomalém rytmu, dlouhými prsty hladí černé a bílé,
nepolapitelná."