O MNĚ


Jitka Ottová (*1976 Brno)

Mé kořeny sahají do úbočí Malých Karpat, kde můj dědeček sochař, kameník a malíř, milovník astrologie a filosofie, přivedl do dospělosti sedm dcer. A byly to právě ony, které svou houževnatostí a svérázným přístupem k životu tvořily ducha celé rodiny
a z jejichž vnitřní síly dodnes čerpám.

Po studiu obchodní akademie v Brně jsem strávila čtyři roky na místě, kde jsme laskavě a pravdivě nahlíželi do různých zákoutí vlastní duše. Tady jsem objevila touhu tvořit svou realitu skrze porozumění hlubším souvislostem a vášeň pro hledání podstaty bytí. O něco později jsem si pak uvědomila, že tvořit a umělecky se vyjadřovat z této podstaty, je pro mě tím pravým prostředkem k pocitu smysluplnosti.

Tvorba je pro mě způsob, jak být v kontaktu s původním zdrojem. Jak poznávat, zkoumat a laskavě integrovat různé podoby existence, dotýkat se hloubky a smyslu konání a vést pravdivý dialog mezi srdcem a logikou. Cestovat za hranice známého
a díky obrazům vyprávět příběhy o jemných a křehkých zákoutí lidské duše.