O MNĚ


Mé kořeny sahají do úbočí Malých Karpat, kde můj dědeček sochař, kameník a malíř, milovník astrologie a filosofie, přivedl do dospělosti sedm dcer. A byly to právě ony, které svou houževnatostí a svérázným přístupem k životu tvořily ducha celé rodiny a z jejichž vnitřní síly dodnes čerpám.