ZA ZÁVOJEM ČASU
Palác YMCA, Praha 19.4. - 11.7. 2021